Η Suzuki Παπαβραμίδης Α.Ε. κάνει έκπτωση για τους ιδιοκτήτες αυτοκίνητων Suzuki άνω των 3 ετών.

Η έκπτωση περιλαμβάνει:

  • 20% μείωση στα ανταλλακτικά
  • 10% στην εργασία
Διάρκεια της προσφοράς μέχρι τις 27/5/2011
Τηλέφωνο: 2310471221