• Οι πωλήσεις για το οικονομικό έτος 2010 έφθασαν τις 607 χιλιάδες τεμάχια (αύξηση κατά 98 χιλιάδες σε σχέση με το αντίστοιχο οικ. ετος του 2009)
  • Ο καλύτερος Μάρτιος για τη Nissan στην Ευρώπη ήταν ο Μάρτιος του 2011 με 4% μερίδιο αγοράς
  • Το ετήσιο μερίδιο αγοράς έφθασε στο 3,4% – το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από το 1994
  • Περίπου 250.000 Qashqai επωλήθησαν σε όλη την Ευρώπη για το οικ. έτος 2010
  • Η Ρωσία αναδείχθηκε ως η μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης για τη Nissan.

ROLLE (Ελβετία) – Η Nissan ανακοίνωσε ότι κατά το οικ. έτος 2010, (που έληξε στις 31 Μαρτίου) οι πωλήσεις των οχημάτων της έφθασαν τις 607.000 μονάδες σε όλη την Ευρώπη – γεγονός που σημαίνει μια αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2009 κατά 100.000 περίπου μονάδες.

Καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των παραπάνω μεγεθών είχαν οι πωλήσεις του τελευταίου μήνα (Μαρτίου) του οικ. έτους 2010, ένα σύνολο 80.085 μονάδων, γεγονός που μεταφράζεται σε ποσοστό αγοράς της τάξης του 4% – το υψηλότερο στο 12μήνο και το καλύτερο για τον μήνα Μάρτιο που έχει επιτύχει ποτέ η Nissan στην Ευρώπη-.
Για το οικ. έτος 2010 η Nissan κατέγραψε ένα μερίδιο στην Ευρωπαϊκή αγορά της τάξης του 3,4%– το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό από το 1994.
Η συμβολή του Qashqai στην επίτευξη των παραπάνω μεγεθών ήταν καθοριστική, καθώς επωλήθησαν σχεδόν 250.000 μονάδες μέσα στο οικ. έτος 2010, αριθμός που αντιπροσωπεύει μια αύξηση κατά 19% σε σχέση με το αντίστοιχο έτος του 2009.
Η Ρωσία αποτελεί την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά της Nissan, όπου η μάρκα εκεί καλύπτει το 4,8% της συνολικής ζήτησης νέων οχημάτων (και το 7,1% μεταξύ των ξένων κατασκευαστών αυτοκινήτων).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το μερίδιο αγοράς της Nissan στην Ελλάδα για τον Μάρτιο του 2011 είναι 6,4 %.