Μετά από πέντε χρόνια πετυχημένης πορείας τού κου. Μιχάλη Παγίδα ως Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ανακοίνωσε τη λήξη της θητείας του, την 30η Ιουνίου 2011, όπως είχε αρχικώς προγραμματιστεί. Ο κος. Παγίδας θα μεταβιβάσει τα καθήκοντά του στο Γενικό Διευθυντή του Ομίλου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αλέξανδρο Δ. Σαρακάκη.
 
Με την ευκαιρία της ανακοινώσεως, ο Πρόεδρος του Ομίλου Δημήτριος Ι. Σαρακάκης δήλωσε: «Η έλευση του κου. Μιχάλη Παγίδα συνετέλεσε στη ριζική αναδιοργάνωση του Ομίλου και τη σημαντική αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού του. Η συνεισφορά του, μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τη δύσκολη σημερινή πραγματικότητα με αισιοδοξία, όντας κατάλληλα προετοιμασμένοι για το μέλλον. Ο κος. Παγίδας θα παραμείνει κοντά μας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση των στρατηγικών αποφάσεων, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια επαγγελματική του εμπειρία αλλά και τη βαθειά γνώση των δυνατοτήτων του Ομίλου μας». 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Παγίδας μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και την οικογένεια Σαρακάκη για την ομόφωνη στήριξή τους στο πρόσωπο μου όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά τον Πρόεδρο Δημήτριο Ι. Σαρακάκη για την υποστήριξη και συμβολή του στο έργο μας».