Η Hyundai Motor Group υπέγραψε υπόμνημα συνεργασίας με μέλη της Κοινοπραξίας Καθαρής Ενέργειας (CEP) αποσκοπώντας στην προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων κυψελών καυσίμου υδρογόνου (FCEV) και στην ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας στον τομέα των οικολογικών οχημάτων.

Η αρχική συμφωνία υπογράφηκε σήμερα στη Σεούλ, παρουσία του Δρα. Hyun Soon Lee, Αντιπροέδρου της Hyundai Motor Company, του Δρα. Klaus Bonhoff, Διευθύνοντα Συμβούλου της NOW GmbH (του Εθνικού Οργανισμού Τεχνολογίας Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίμου), του κυρίου Patrick Schnell, Προέδρου της Κοινοπραξίας Καθαρής Ενέργειας (CEP) και λοιπών μελών της CEP.

Στο πλαίσιο των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της με στόχο την προετοιμασία της εισόδου των οχημάτων κυψελών καυσίμου υδρογόνου στην αγορά, η Hyundai πρόκειται να γίνει μέλος της CEP το 2011. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στη διαπραγμάτευση των αντίστοιχων όρων συμμετοχής.

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας δημιούργησε, σε συνεργασία με παράγοντες από διάφορους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, το Εθνικό Πρόγραμμα Καινοτομίας προς υποστήριξη της προετοιμασίας της αγοράς εν όψει της έλευσης της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου υδρογόνου στη Γερμανία. Ο μικτός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 1,4 δις Ευρώ και καλύπτει τη χρονική περίοδο 2007-2016..

«Με τη Hyundai στο πλευρό της, η Κοινοπραξία Καθαρής Ενέργειας θα εξασφαλίσει άλλον έναν ισχυρό συμπαραστάτη από την αυτοκινητοβιομηχανία. Πιστεύουμε ότι αυτή η εξέλιξη μπορεί να προαγάγει την εμπορευματοποίηση οχημάτων κυψελών καυσίμου υδρογόνου», δήλωσε ο κύριος Patrick Schnell, Πρόεδρος της Κοινοπραξίας Καθαρής Ενέργειας (CEP)..

«Με τη συμμετοχή της στην Κοινοπραξία Καθαρής Ενέργειας, η Hyundai επιθυμεί να εντοπίσει και άλλους τρόπους που θα της δώσουν την ώθηση που χρειάζεται για να επιτύχει το στόχο της καλύτερης τεχνολογίας κυψελών καυσίμου υδρογόνου και της βελτιωμένης απόδοσης», είπε ο Δρ. Lee, Αντιπρόεδρος της Hyundai Motor.

Πέρυσι τον Ιανουάριο, η Hyundai Motor Group είχε υπογράψει ένα υπόμνημα συνεργασίας με τέσσερις χώρες της Βόρειας Ευρώπης για τη δοκιμαστική χρήση ενός στόλου οχημάτων FCEV στην ευρωπαϊκή αγορά.