Η Lion Ελλάς Α.Ε., ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών σε µία δύσκολη για όλους εποχή, και παρέχει 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης µηχανικών µερών σε όλα τα νέα αυτοκίνητα Peugeot.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της 5ετούς εγγύησης αποτελεί η τήρηση από τον κάτοχο του αυτοκινήτου όλων των υποχρεώσεών του σχετικά µε τη διενέργεια των ελέγχων και συντηρήσεων του αυτοκινήτου σύµφωνα µε τους όρους του Βιβλίου Συντήρησης του Κατασκευαστή.
Για τους κατόχους αυτοκινήτων Peugeot των τελευταίων 18 µηνών, θα υπάρξει η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης από 2 σε 5 χρόνια, µε µικρό οικονοµικό κόστος.

Παράλληλα, για τα επιβατικά αυτοκίνητα Peugeot εξακολουθούν να ισχύουν :
• Εγγύηση 3 ετών για προστασία χρώµατος,
• Εγγύηση 12 ετών για αντισκωριακή προστασία, καθώς και
• Οδική Βοήθεια 2 ετών Peugeot Assistance.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες για την 5ετή εγγύηση µπορείτε να απευθυνθείτε στο Δίκτυο Επίσηµων Εµπόρων Peugeot.