Το Driving Life θα ήθελε να σας ενημέρωσει για την νέα καθετοποιημένη μονάδα FIAT του ομίλου των αδελφών Σαρακάκη που λειτουργεί στη Λ. Βουλιαγμένης 124 στη Γλυφάδα.

 Τηλ: 213 0192050

Fax: 213 0192090