Φέτος στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών Mercedes-Benz, γιορτάζουµε µε ιδιαίτερες τιµές!

Η σχέση εµπιστοσύνης που έχει δηµιουργηθεί ανάµεσα στη µάρκα και τους αγοραστές της, ενδυναµώνεται κάθε φορά που οι πελάτες αναζητούν υψηλής ποιότητας συντήρηση για το αγαπηµένο τους αυτοκίνητο. Η Mercedes-Benz µε τα Πακέτα Service κάνει την επίσκεψη στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο εύκολη υπόθεση και την τιµολόγηση την πλέον διαφανή διαδικασία. Ο πελάτης γνωρίζει από πριν τι θα πληρώσει, ενώ απολαµβάνει εκπτώσεις για ανταλλακτικά και εργασίες που ενδέχεται να προκύψουν από τους προσφερόµενους ελέγχους.
Σε αυτό το πλαίσιο προσφέρει: 
1. ∆ωρεάν Οπτικό Έλεγχο Οχήµατος. 
Ο ∆ωρεάν Οπτικός Έλεγχος προσφέρεται για όλα τα επιβατικά οχήµατα, τα smart και τα επαγγελµατικά οχήµατα έως 3,5 τόνους και έχει σα σκοπό την εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του οχήµατος. Προσφέρεται επιπλέον έκπτωση 10% σε εργασίες (εργασία και ανταλλακτικά) που  ενδέχεται να προκύψουν από τον έλεγχο αυτό. 
2. Προέλεγχο ΚΤΕΟ. 
O Προέλεγχος ΚΤΕΟ προσφέρεται σε µία ιδιαίτερα ελκυστική τιµή µε σκοπό το όχηµα να ”περάσει” χωρίς πρόβληµα τον έλεγχο ΚΤΕΟ, ο οποίος ακολουθεί. Το κόστος αυτού του Προελέγχου συµψηφίζεται στο λογαριασµό,  στην περίπτωση που προκύψουν επισκευές οι οποίες πρέπει να πραγµατοποιηθούν. Συµπληρωµατικά, οι επισκευές αυτές προσφέρονται µε έκπτωση 10% στα ανταλλακτικά και την εργασία. Αφορά σε όλα τα επιβατικά οχήµατα, τα smart και τα επαγγελµατικά οχήµατα έως 3,5 τόνους.

3. Πακέτα Service
Περιλαµβάνουν καθορισµένο σύνολο ανταλλακτικών και εργασιών τα οποία προσφέρονται σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιµές από τους Εξουσιοδοτηµένους Επισκευαστές Mercedes-Benz. Τα διαθέσιµα πακέτα αφορούν προς το παρόν σε συγκεκριµένους τύπους των µοντέλων A-Class, B-Class, C-Class, E-Class.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα πακέτα θα βρείτε στο site: www.mercedesbenz.gr/servicepackages.

Φέτος θα εκπλαγείτε µε όσα θα κάνουµε για σας!