Από τις 5 Μαΐου τέθηκε σε εφαρμογή ο καινούριος νόμος σχετικά με την ασφάλιση, ο οποίος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και παρερμηνείες. Στα 1000€ το πρόστιμο για λεωφορεία και Φ.Δ.Χ.

9ceda37e8dd02e290ba6ca0c349431b8_XL

Το βασικό χαρακτηριστικό του ν. 4261/2014, είναι η ορισμένη διάρκεια της ασφάλισης του οχήματος, αφού πλέον δεν υπάρχει το περιθώριο καθυστέρησης, ακόμα και ημερών, για την έκδοση και πληρωμή του νέου ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Οι αλλαγές που έφερε ο νέος νόμος είναι ριζικές τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και τις ασφαλιστικές.

Συνοπτικά οι αλλαγές:

-Η ασφάλιση έχει ορισμένη διάρκεια, ισχύει δηλαδή ακριβώς για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ημερομηνία και ώρα).

-Ανανέωση της ασφάλισης ή σύναψη νέας σύμβασης επιτρέπεται μόνον αφού προηγηθεί η καταβολή του σχετικού ασφαλίστρου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο νόμος δεν επιτρέπει στην ασφαλιστική επιχείρηση να παραδώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εάν δεν έχει προηγουμένως εισπράξει το αντίστοιχο ασφάλιστρο.

-Το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης καταργείται. Αποδεικτικό της ασφάλισης για τους ελέγχους των αστυνομικών οργάνων είναι πλέον το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο όλοι οι ασφαλισμένοι οφείλουν να διατηρούν στο όχημά τους.

-Σε περίπτωση που οι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλει το ασφάλιστρο αλλά για διαδικαστικούς λόγους δεν έχουν ακόμη παραλάβει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ο Νόμος ορίζει ότι για 5 ημέρες η ασφάλιση θα αποδεικνύεται από την απόδειξη καταβολής του ασφαλίστρου η οποία θα πρέπει να διατηρείται στο όχημα μαζί με το έγγραφο της ασφαλιστικής εταιρίας που σχετίζεται με αυτή (π.χ. την ειδοποίηση πληρωμής).

-Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες που εντοπίζονται από τις αστυνομικές αρχές να κυκλοφορούν με ανασφάλιστο όχημα ανέρχονται σύμφωνα με το νόμο 489/1976, όπως ισχύει τροποποιημένος, σε : € 1.000 για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, € 500 για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα και € 250 για τα δίκυκλα.

 

Επιπλέον, στους εν λόγω παραβάτες αφαιρείται το δίπλωμα, η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες για 6 μήνες. Ενώ ειδικά στην περίπτωση ανασφάλιστων οχημάτων που εμπλέκονται σε ατύχημα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας αφαιρούνται για 2 χρόνια και επί υποτροπής για 3 χρόνια.

Πέραν αυτών, υφίσταται πάντα και ποινική ευθύνη των παραβατών.

*Πληροφορίες από ΕΑΕΕ

 

Πηγή: youtruck.gr