Τα συστήματα αυτά παρέχουν βελτιωμένη απόκριση, εξελίσσοντας τους μηχανισμούς της διεύθυνσης και της πέδησης.

Ένα συμβατικό σύστημα διεύθυνσης κατευθύνει τις κινήσεις των τροχών από τη μετάδοση του τιμονιού, μέσω ενός μηχανικού συνδέσμου. Το πρωτοποριακής τεχνολογίας σύστημα διεύθυνσης της Nissan, «διαβάζει» τις προθέσεις του οδηγού μέσω του τιμονιού και ελέγχει τις κινήσεις των τροχών του οχήματος, μέσω ηλεκτρονικών σημάτων. Με αυτό τον τρόπο μεταδίδονται άμεσα οι «προθέσεις» του οδηγού προς τους τροχούς, ενώ αυξάνει και την άμεση αίσθηση στο τιμόνι για τον οδηγό καθώς τον «ανατροφοδοτεί» με πληροφορίες, με γρήγορο και έξυπνο τρόπο.

Παράλληλα, το νέο αυτό σύστημα ελέγχει και «φιλτράρει» τις πληροφορίες που φτάνουν στο τιμόνι από το δρόμο, με στόχο να παράσχει υψηλής ποιότητας αίσθηση στον οδηγό. Για παράδειγμα, ακόμα και σε οδόστρωμα με μικρά αυλάκια και αλλοιώσεις, ο οδηγός δεν χρειάζεται πλέον να πιάσει το τιμόνι σφιχτά και να κάνει συνεχείς προσαρμογές, καθώς το σύστημα έχει ήδη φροντίσει για αυτό. Ακόμη, εάν η κατεύθυνση του οχήματος τείνει να αλλάξει λόγω της επιφάνειας του δρόμου ή των πλευρικών ανέμων, το σύστημα ενεργεί αυτόνομα για να ελαχιστοποιήσει την επίδραση των συνθηκών αυτών, προς όφελος του οδηγού.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η Nissan ανακοίνωσε και την ανάπτυξη ενός «Αυτόνομου Συστήματος διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης”, που προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο ικανότητας αποφυγής ενδεχόμενης σύγκρουσης. Το σύστημα αυτό, σε περιπτώσεις όπου επίκειται σύγκρουση και η αποφυγή των εμποδίων δεν μπορεί να γίνει μόνο με την πέδηση (φρενάρισμα), θέτει σε εφαρμογή ένα συνδυασμό αυτόματης πέδησης και αυτόματου συστήματος διεύθυνσης. Το σύστημα ενεργοποιείται σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν απρόβλεπτοι κίνδυνοι, όπως η ξαφνική εμφάνιση πεζών στο δρόμο (σε ζώνες χαμηλής ταχύτητας), ή όταν έχει προηγηθεί μια καραμπόλα και ο οδηγός την αντιλαμβάνεται και αντιδρά την τελευταία στιγμή.

Το αυτόνομο σύστημα διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης, επεξεργάζεται τις πληροφορίες που παρέχονται από ένα ραντάρ που είναι τοποθετημένο μπροστά , από μια κάμερα, από δύο ραντάρ στο πίσω μέρος του οχήματος, καθώς και από πέντε σαρωτές λέιζερ που βρίσκονται γύρω από το όχημα. Η ενεργοποίησή του γίνεται όταν «αντιληφθεί» κίνδυνο σύγκρουσης που δεν μπορεί να αποφευχθεί με την πέδηση, ενώ ταυτόχρονα ελέγχει αν υπάρχει προς τα εμπρός, ελεύθερη από εμπόδια ζώνη, καθώς και ότι δεν υπάρχουν οχήματα που πλησιάζουν από πίσω. Στη συνέχεια, εμφανίζει στον οδηγό την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει το όχημα. Αν ο οδηγός δεν μπορεί να κατευθύνει αμέσως το όχημα προς την προτεινόμενη κατεύθυνση, τότε το σύστημα αναλαμβάνει να κατευθύνει αυτόματα το όχημα για να αποφευχθεί η σύγκρουση.

H Nissan, αναμένεται να ενσωματώσει τις παραπάνω τεχνολογίες σε επιλεγμένα μοντέλα της, σε ένα έτος περίπου.