Η αρχή λειτουργίας ενός υπερσυμπιεστή (turbocharger) είναι πολύ απλή: να αναπτύξει μεγαλύτερη ισχύ από τον κινητήρα με την προσθήκη σε αυτόν επιπλέον (πεπιεσμένου) αέρα. Ωστόσο, η εισαγωγή του «βρώμικου» (από τα καυσαέρια και τους ρύπους) αέρα, έχει ως συνέπεια την εναπόθεση στον υπερσυμπιεστή καταλοίπων πετρελαίου, αιθάλης και πίσσας. Το Turbo Cleaner της Wynn’s είναι το απαραίτητο προϊόν που αμέσως και επιμελώς καθαρίζει το υπερσυμπιεστή από αυτά τα κατάλοιπα.

Πλεονεκτήματα του Turbo Cleaner της Wynn’s:

• Καθαρίζει τον «βρώμικο» υπερσυμπιεστή, χωρίς να είναι απαραίτητη η αποσυναρμολόγησή του.
• Διαλύει τα κατάλοιπα από πίσσα, άνθρακα και αιθάλη που εναποτίθενται στον υπερσυμπιεστή.
• Επαναφέρει την ισχύ του υπερσυμπιεστή στα αρχικά του επίπεδα.
• Επαναφέρει τη βέλτιστη αναλογία στην ροή αέρα / καυσίμου.
• Ακίνδυνο για συστήματα κατακράτησης σωματιδίων καυσαερίων (DPF).