Ανάκληση οχηµάτων BMW µοντέλα – Σειρές 1,3,5,7 µε κινητήρες πετρελαίου Ν47, Μ57, Ν57. για προληπτική αντικατάσταση του φίλτρου του πετρελαίου µαζί µε τον θερµαντήρα, ο οποίος µπορεί να δηµιουργήσει βραχυκύκλωµα λόγω υγρασίας και να αποφορτίσει την µπαταρία του οχήµατος.
H Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία BMW HELLAS AE, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης οχηµάτων BMW µοντέλα – Σειρές 1,3,5,7 µε κινητήρες πετρελαίου Ν47, Μ57, Ν57.
Η ανάκληση αφορά 313 οχήµατα, µε ηµεροµηνίες παραγωγής: 20.08.2008 – 12.06.2009, στα οποία ενδέχεται να δηµιουργηθεί βραχυκύκλωµα λόγω υγρασίας και να αποφορτίσει την µπαταρία του οχήµατος.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.
Η BMW HELLAS AE θα ενηµερώσει µε επιστολή τους κατόχους των συγκεκριµένων οχηµάτων, ώστε να επισκεφθούν οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή, για να γίνει η εν λόγω αντικατάσταση χωρίς καµία απολύτως οικονοµική επιβάρυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το επίσηµο δίκτυο εµπόρων της BMW HELLAS AE