Επιδιώκοντας τη χαρά και την ελευθερία της μετακίνησης σε συνδυασμό με μία βιώσιμη κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν τη ζωή, η Honda έθεσε τους νέους στόχους που αφορούν στη μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2020 στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού της Οράματος (Honda Environmental Vision), ώστε να επιληφθεί των σημαντικότερων θεμάτων επιχειρηματικής διαχείρισης – κλιματική αλλαγή και ζητήματα ενέργειας. Παράλληλα, η Honda παρουσίασε ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό σλόγκαν που προέρχεται απευθείας από την περιβαλλοντική κληρονομιά της – “Blue Skies for Our Children.” (Μπλε Ουρανοί για τα Παιδιά Μας)
Η Honda κυνηγά τους δικούς της περιβαλλοντικούς στόχους, γι’ αυτό και αναπτύσσει ενεργό δράση με πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος. Το 2006, η Honda έθεσε στόχο τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών CO2 από τη χρήση μοτοσικλετών, αυτοκινήτων και προϊόντων παραγωγής ισχύος της εταιρίας έως 10% μέχρι τα τέλη του 2010 συγκριτικά με τα επίπεδα του 2000. Το 2010, ο στόχος επιτεύχθηκε από όλα τα προϊόντα.
Η Honda ορίζει τώρα στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 από τα παγκόσμια προϊόντα της έως 30% μέχρι τα τέλη του 2020 συγκριτικά με τα επίπεδα του 2000. Επιπλέον, πέραν της μείωσης των εκπομπών CO2 από την αλυσίδα παραγωγής και προμηθευτών, η Honda θα εντείνει τις προσπάθειές της για μείωση των εκπομπών CO2 σε όλες τις εταιρικές δραστηριότητές της. Η Honda θα επιδιώξει επίσης την εξέλιξη τεχνολογιών στον τομέα της συνολικής διαχείρισης της ενέργειας, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές CO2 από τις μετακινήσεις και τις καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες.
Επιπλέον, η Honda δημιούργησε ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό σλόγκαν που εκφράζει την ενεργό δέσμευση της εταιρίας σε περιβαλλοντικές δράσεις σε όλο τον κόσμο. Με αυτό το σλόγκαν, η Honda προτίθεται να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα των τεχνολογιών περιβάλλοντος και ενέργειας.
■Honda Environmental Vision (Περιβαλλοντικό Όραμα Honda):
“Η Χαρά και Ελευθερία της Μετακίνησης” και “μία Βιώσιμη Κοινωνία Όπου οι Άνθρωποι Μπορούν να Απολαμβάνουν τη Ζωή”
■Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Σλόγκαν:
Blue Skies for Our Children (Μπλε Ουρανοί για τα Παιδιά Μας)
Οι μηχανικοί της Honda οι οποίοι ανέλαβαν το δύσκολο έργο της συμμόρφωσης με τα πολύ αυστηρά Αμερικανικά πρότυπα εκπομπών ρύπων ‘Clean Air Act’ τη δεκαετία του 1970, χρησιμοποίησαν τη φράση ‘blue skies for our children’ σαν ένα ισχυρό προσκλητήριο μάχης που απαιτούσε την πλήρη αφοσίωσή τους σ’ αυτή την προσπάθεια. Η Honda θέλει να κληροδοτήσει ‘τη χαρά και την ελευθερία της μετακίνησης στην επόμενη γενιά’ (for our children – για τα παιδιά μας), για την υλοποίηση μιας βιώσιμης κοινωνίας όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να απολαμβάνουν τη ζωή (blue skies – μπλε ουρανοί). Το σλόγκαν εκφράζει το πάθος της Honda στην περιβαλλοντική της δέσμευση που παραμένει ασίγαστο και θα συνεχιστεί αμείωτο στο μέλλον.
■Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Έμβλημα:
Ο κύκλος αντιπροσωπεύει τη γη και τον ήλιο με μπλε ουρανό (καθαρός αέρας), καθαρή θάλασσα και η ‘ζωντανή’, πράσινη γη εκφράζει τον πλούτο της φύσης που απαιτείται για την υλοποίηση μιας βιώσιμης κοινωνίας όπου οι άνθρωποι μπορούν να απολαμβάνουν τη ζωή. Η λευκή γραμμή που χωρίζει τον κύκλο στη μέση αντιπροσωπεύει ένα δρόμο που οδηγεί στην ελευθερία της μετακίνησης, ενώ η καρδιά εκφράζει τη φιλοσοφία και το πάθος της Honda στην περιβαλλοντική της δέσμευση.
◆Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική δέσμευση και δραστηριότητες της Honda, παρακαλούμε επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο της Honda: http://world.honda.com/environment/