Αγαπητοί αναγνώστες, στα αρχεία που σας επισυνάπτουμε μπορείτε να βρείτε τους νέους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για τα μοντέλα της Hoda & Mitsubisi Motors από 27 Δεκεμβρίου 2010, μετά τις αλλαγές που έχουν προκείψει από τη μείωση το φόρου πολυτελείας. Στους τιμοκαταλόγους μπορείτε να βρείτε και στήλη με τις ενδεικτικές τιμές που θα ισχύσουν με το καθεστώς της απόσυρσης.
(Για ευκολότερη ανάγνωση αποθηκεύστε τους στον υπολογιστή σας)