Σε ισχύ νέα παρατήρηση στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία θα τίθεται στα έντυπα των αδειών κυκλοφορίας των Φ.Δ.Χ που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια η άλλα φορτία που φέρουν κλείστρα.1aa2f7441c2e1e8ce1ae43bf58de9bfa_XL

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αριθµ. Γ5/οικ40635/3324/15-7-2008 εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Εµπορευµατικών Μεταφορών, «Φ∆Χ αυτοκίνητα κοινά µη ανατρεπόµενα µε πλατφόρµες, στις οποίες είναι τοποθετηµένες κατάλληλα κλειδιά (κλείστρα) µπορούν να µεταφέρουν είτε εµπορευµατοκιβώτια (containers) είτε άλλο φορτίο. Ως εκ τούτου, είναι δυνατή η µεταφορά µε το Φ∆Χ αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής εµπορευµάτων, ανάλογα µε το µεταφερόµενο είδος που αναγράφεται στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας, καθώς και εµπορευµατοκιβωτίων κατά την παραπάνω εγκύκλιο».

Η νέα παρατήρηση με κωδικό 152 «ΦΕΡΕΙ ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ», θα τίθεται στα έντυπα των αδειών κυκλοφορίας τω οχημάτων.

Τέλος, όπως αναφέρει το υπουργείο, κανονικά εξακολουθεί να ισχύει η αριθµ. πρωτ. 24983/996/27-12-2000 εγκύκλιος των ∆ιευθύνσεων Τεχνολογίας Οχηµάτων, Εμπορευματικών Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου αναφορικά με την ασφαλή φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ

 

Πηγή: youtruck.gr