Καταργείται το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης με αντικείμενο τα οχήματα, αγνοώντας τις ανάγκες της αγοράς που επί σειρά ετών καλύπτει με αποφοίτους του Τμήματος Οχημάτων σημαντικές θέσεις στελεχών61730_10200113297947444_1473530617_n

Καταργείται το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης με αντικείμενο τα οχήματα, αγνοώντας τις ανάγκες της αγοράς που επί σειρά ετών καλύπτει με αποφοίτους του Τμήματος Οχημάτων σημαντικές θέσεις στελεχών, όπως σε τεχνικές υπηρεσίες υπουργείων, αντιπροσωπείες οχημάτων, πραγματογνωμοσύνες, επιχειρήσεις ελέγχου και συντήρησης οχημάτων, φορτηγών, λεωφορείων και οχημάτων έργων, γεωργικών ελκυστήρων, μετρό, τρένων και πολλές άλλες συναφείς δραστηριότητες.
Για ακατανόητους λόγους το Τμήμα Οχημάτων καταργείται κατά παράβαση της αρχής της μοναδικότητας ενόσω η αγορά εργασίας καταδεικνύει επί σειρά ετών ότι υφίσταται μία πολύ καλή και συνεχής απορροφητικότητα. Η μοναδικότητα του τμήματος Οχημάτων αποτυπώνεται στο σχετικό ΦΕΚ 998Β/26-07-2006. Οι εργαστηριακές υποδομές, αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, είναι εξειδικευμένες στην περιοχή της Τεχνολογίας Οχημάτων και δεν είναι δυνατόν να υποκατασταθούν από υποδομές ενός Τμήματος Μηχανολογίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Εργαστήριο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
(το μοναδικό στην Ελλάδα)
Αεροσήραγγα μελέτης Αεροδυναμικής Οχημάτων
(η μοναδική στην Ελλάδα σε Τ.Ε.Ι.)
Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης με ηλεκτρική πέδη
(το μοναδικό στην Ελλάδα σε Τ.Ε.Ι.)
Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας/ Ηλεκτρονικής Οχημάτων
Εργαστήριο Δυναμικής Οχημάτων
Πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμ. Οχημάτων είναι εξειδικευμένα και δε διδάσκονται σε κανένα Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. της χώρας.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Αεροδυναμική Οχημάτων
Οχήματα Ι
Οχήματα ΙΙ
Θεωρία Ελαστικών
Οχήματα Βαρέως Τύπου
Οχήματα Δομικών Έργων
Δίτροχα Οχήματα
Οχήματα Ανωμάλου Εδάφους
Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων – ΚΤΕΟ
Δυναμική Ατυχημάτων Πραγματογνωμοσύνες
Ηλεκτροτεχνία Οχημάτων
Ηλεκτρονικά Συστήματα Οχημάτων
Δυναμική Οχημάτων
Ηλεκτροκίνητα & Υβριδικά Οχήματα
Υπερπληρωτές Οχημάτων
Μηχατρονική
Οι Φοιτητέςτου Τμ. Οχημάτων εισήχθησαν νομίμως μετά από επιτυχείς εξετάσεις στο πλαίσιο των Πανελληνίων Εξετάσεων, πολλοί έχοντάς το ως πρώτη ή αποκλειστική επιλογή.
Τα κίνητρα των Φοιτητών για την επιλογή τους αυτή ήταν:
προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης
προσωπική επιθυμία σπουδών στην ιδιαίτερη αυτή γνωστική περιοχή
Έχει η Πολιτεία το δικαίωμα να στερήσει από τον Φοιτητή τη δυνατότητα να σπουδάσει αυτό που ο ίδιος νόμιμα επέλεξε και επέτυχε; Να τον εξαναγκάσει να μετακομίσει για να σπουδάσει κάτι διαφορετικό που ποτέ δεν επέλεξε και με εξοντωτικό κόστος για την οικογένειά του και τον ίδιο;
Ενδεικτικά, γονέας Φοιτητή από το Ηράκλειο Κρήτης παραπονέθηκε εντονότατα ότι αν ήθελε να σπουδάσει το παιδί του Μηχανολογία θα αποφάσιζε να παραμείνει στην Κρήτη και να σπουδάσει στο αντίστοιχο Τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και όχι στο Τ.Ε.Ι.
Σερρών με πολλαπλάσια έξοδα.
Με ποιά συγκεκριμένα ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια αποφασίστηκε η κατάργηση του Τμ. Οχημάτων;
Εγγυώνται τα κριτήρια αυτά την ποιοτικά ανώτερη εκπαίδευση και την εξοικονόμηση πόρων;
Στο Τμ. Οχημάτων υπάρχουν σήμερα 1027 ενεργοί Φοιτητές, οι οποίοι πρέπει να μετακομίσουν.
Επιπλέον, δεν πρέπει να παραβλεφθούν τα σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που προκαλεί μια τέτοια μεταβολή στο προσωπικό του Τμήματος.
Συμπερασματικά, η κατάργηση του Τμήματος Οχημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης θα έχει μόνο αρνητικές επιπτώσεις τόσο για την κοινωνία όσο και τους φοιτητές και τους καθηγητές.
Πηγή: 4Τροχοί