Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας τo σχέδιο ΑΘΗΝΑ φιλοδοξεί την «αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» και τη «θεραπεία της υφιστάμενης κατάστασης» με «συγχωνεύσεις  συγγενών (ως προς το γνωστικό αντικείμενο) Τμημάτων» για την «ανάπτυξη θεματικών Θυλάκων Αριστείας & εφαρμογή οικονομιών κλίμακας», και την «αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων κτιριακών & υλικοτεχνικών υποδομών». Μάλιστα, ένας από τους κύριους στρατηγικούς στόχους του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ για τα ΑΕΙ της χώρας είναι και η «σύνδεσή τους με την Αγορά Εργασίας και την Επιχειρηματικότητα».798188_564873033525857_1769865833_o

Η περίπτωση του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), το οποίο μεταφέρεται από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες,αποτελεί κραυγαλέα περίπτωση, με την οποία όχι μόνο αναιρείται όλη η λογική του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, αλλά ακυρώνονται και βασικοί στρατηγικοί του στόχοι. Συγκεκριμένα:  

1.     Αλλαγή έδρας δίχωςσυγχώνευση.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΑΤΕΙΘ είναι το μόνο Τμήμα ΑΕΙ σε όλη την Ελλάδα που αλλάζει έδρα δίχως να συγχωνεύεται με κάποιο άλλο Τμήμα, καθώς στις Σέρρες όχι μόνο δεν λειτουργεί Τμήμα Ηλεκτρονικής, αλλά ούτε και κάποιο άλλο συναφές με αυτό.

Η μετεγκατάσταση λοιπόν του Τμήματος Ηλεκτρονικής στις Σέρρες, βρίσκεται εκτός της φιλοσοφίας του σχεδίου ΑΘΗΝΑ για «συγχωνεύσεις  συγγενών (ως προς το γνωστικό αντικείμενο) τμημάτων».

2.     Αναίτια σημαντικό κόστος μετεγκατάστασης και απαξίωση υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής:

Στον   αντίποδα της «οικονομίας κλίμακας» που επιζητεί η χώρα.

Η αναίτια μετεγκατάσταση του Τμήματος Ηλεκτρονικής στις Σέρρες οδηγεί στην απαξίωση της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής και μεγάλου μέρους του εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού του, που με κόπο και θυσίες πλήρωσε ο Ελληνικός λαός. Το Τμήμα Ηλεκτρονικής στεγάζεται από το 2000 σε ένα αυτόνομο σύγχρονο κτίριο 2500τ.μ., σχεδιασμένο με αυστηρές προδιαγραφές και κατασκευασμένο αποκλειστικά για να καλύψει τις ανάγκες ενός σύγχρονου Τμήματος Ηλεκτρονικής. Εκτός από τις 6 αίθουσες θεωρητικής διδασκαλίας (εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας), λειτουργούν και 14 αίθουσες εργαστηρίων με ειδικές προδιαγραφές: βιομηχανικά δάπεδα, μετασχηματιστές απομόνωσης, συστήματα προστασίας από υψηλές τάσεις κλπ. Κάθε ένα από τα 14 εργαστήρια διαθέτει 10 πλήρως εξοπλισμένες θέσεις εργασίας των 2 ατόμων. Η δικτυακή υποδομή των 400 θέσεων εργασίας, το αμφιθέατρο 100 θέσεων εξοπλισμένο πλήρως με οπτικοακουστικά μέσα, η ειδική νησίδα 40 Η/Υ για ελεύθερη χρήση από τους φοιτητές του Τμήματος και το ασύρματο τοπικό δίκτυο, συνθέτουν την εικόνα ενός σύγχρονου Τμήματος ΑΕΙ, εξοπλισμένου με υλικοτεχνική υποδομή Ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Άξια ιδιαίτερης αναφοράς είναι η περίπτωση του πλήρως εξοπλισμένου στούντιο τηλεόρασης,που φιλοξενείται σε ειδικό χώρο 400τ.μ. του κτιρίου του Τμήματος Ηλεκτρονικής και είναι το μεγαλύτερο στούντιο σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας. Ο εξοπλισμός του ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής, ο  σχεδιασμός και η κατασκευή του ακολουθεί τις πλέον αυστηρές επιστημονικές προδιαγραφές,ενώ διαθέτει αυτόνομο σύστημα θέρμανσης-ψύξης. Πρέπει να τονισθεί ότι δεν υφίσταται η σχετική υλικοτεχνική υποδομή στις Σέρρες για τη μετεγκατάστασή του.

Η μεταφορά του Τμήματος Ηλεκτρονικής σε άλλη πόλη, θα σημάνει την απαξίωση πανάκριβων κτιριακών υποδομών και του μεγαλύτερου μέρους του υπάρχοντος υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Από την μετεγκατάσταση στις Σέρρες δεν προκύπτει εφαρμογή «οικονομιών κλίμακας», απεναντίας για να παραμείνουν οι σπουδές στο ίδιο υψηλό επίπεδο, θα απαιτηθούν μεγάλες και χρονοβόρες επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδομή.

3.    Δε δημιουργούνται Θύλακες Αριστείας -Διασπάται όμως μία κρίσιμη ακαδημαϊκή μάζα.

Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ προβλέπει τη λειτουργία στις Σέρρες τριών τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), συγκεκριμένα των τμημάτων Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας και Μηχανικών Πληροφορικής. Το Τμήμα Ηλεκτρονικής δεν έχει συνάφεια με τα δύο αυτά Τμήματα και επιπλέον απομακρύνεται από το συγγενές Τμήμα Αυτοματισμού, που παραμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι δυνατό μέλη Ε.Π. του ενός Τμήματος να διδάξουν στο άλλο, με άμεσο οικονομικό όφελος για το Ίδρυμα και παράλληλα να ωθήσουν μια κρίσιμη ακαδημαϊκή μάζα προς τη δημιουργία Θυλάκων Αριστείας. Επιπλέον, πολύχρονες ερευνητικές συνεργασίες με το Τμήμα Αυτοματισμού, με Τμήματα του ΑΠΘ αλλά και με ιδιωτικές εταιρείες της περιοχής της Θεσσαλονίκης σε κρίσιμα επιστημονικά πεδία, με άμεσες εφαρμογές στην Ελληνική παραγωγική διαδικασία, κινδυνεύουν με υποβάθμιση ή και εξαφάνιση.

Η απομάκρυνση του Τμήματος Ηλεκτρονικής από το φυσικό του χώρο, του στερεί την ήδη ανεπτυγμένη κρίσιμη ακαδημαϊκή μάζα, ενώ του εκμηδενίζει τις δυνατότητες για δημιουργία «Θυλάκων Αριστείας», δηλαδή έρχεται σε αντίθεση με τους βασικούς στόχους του σχεδίου ΑΘΗΝΑ.

4.     Αποσύνδεση από την παραγωγή– Δραματική συρρίκνωση επαγγελματικής απορρόφησης αποφοίτων.

Περίπου 100 φορείς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τεχνολογικού τομέα της μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης τροφοδοτούνται ετησίως με τουλάχιστον 130 άρτια επιστημονικά καταρτισμένους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικής, για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης. Χαρακτηριστικά αναφέρονται μεγάλοι οργανισμοί και εταιρίες όπως ΟΤΕ, ΕΡΤ, ΕΛΠΕ, ΥΠΑ, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, Νοσοκομεία, ΑΠΘ, που διατηρούν σταθερή και πετυχημένη συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικής για περισσότερα από 15 έτη. Το 75% των φοιτητών του Τμήματος πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στη Θεσσαλονίκη. Είναι ουτοπία να ισχυρισθεί κανείς ότι ανάλογη απορρόφηση φοιτητών μπορεί  να γίνει στην περιοχή των Σερρών. Έτσι, οι φοιτητές του Τμήματος μετά την προτεινόμενη περάτωση των ακαδημαϊκών τους σπουδών στις Σέρρες, θα πρέπει να υποστούν την οδυνηρή οικονομική αιμορραγία που θα συνεπάγεται η εξάμηνη μετεγκατάστασή τους στη Θεσσαλονίκη για την εκπλήρωση της πρακτικής τους άσκησης. Επιπλέον, η ιδιαίτερα ικανοποιητική επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος, πολύ συχνά προκύπτει ως συνέχεια της πρακτικής τους άσκησης.

Η απομάκρυνση του Τμήματος από τη Θεσσαλονίκη, θα δυσχεράνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης αλλά και επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών, σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες προηγμένης τεχνολογίας, ενώ θα εκμηδενίσει την υφιστάμενη στενή «σύνδεση με την Αγορά Εργασίας» στη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη της Βορείου Ελλάδος.

5.     Το πλέον ιστορικό Τμήμα ΤΕΙ σε όλη τη χώρα – Αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής, πιθανόν το παλαιότερο και με τη μεγαλύτερη παράδοση από όλα τα Τμήματα ΤΕΙ της χώρας, είναι ιστορικά δεμένο με την πόλη της Θεσσαλονίκης από το 1936, όταν ιδρύθηκε η τεχνική σχολή ‘Ευκλείδης’ με σκοπό την εκπαίδευση Ραδιοτεχνιτών. Το 1965 μετονομάσθηκε σε ‘Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών’, το 1981 απέκτησε δημόσιο χαρακτήρα και εντάχθηκε ως ‘Τμήμα Ηλεκτρονικών’ στην Ανώτερη Σχολή Τεχνολόγων Μηχανικών των ΚΑΤΕΕ. Από την ίδρυση του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης το 1983, το Τμήμα ανήκει στη ΣΤΕΦ του ΑΤΕΙΘ με τον τίτλο ‘Τμήμα Ηλεκτρονικής’. Επιπλέον, σήμερα υφίσταται σύμπραξη του Τμήματος Ηλεκτρονικής μετ ο Πανεπιστήμιο Brunel, για τη χορήγηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα «Συστήματα Ασύρματων Επικοινωνιών».

Για μεγάλο χρονικό διάστημα το Τμήμα ήταν το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρείχε εκπαίδευση στον τομέα της Ηλεκτρονικής στη Βόρεια Ελλάδα και εξακολουθεί να είναι το μοναδικό Τμήμα ΤΕΙ με την κατεύθυνση αυτή από τον Έβρο μέχρι τη Φθιώτιδα, ενώ έχει και το μεγαλύτερο αριθμό ενεργών φοιτητών από όλα τα Τμήματα Ηλεκτρονικής της χώρας. Η μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία του Τμήματος με τη μια ή την άλλη μορφή, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι απόφοιτοί του με την άριστη κατάρτισή τους υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι τα στελέχη εκείνα που εισήγαγαν, εδραίωσαν και συνεχίζουν να αναπτύσσουν τον τομέα της Ηλεκτρονικής στη Θεσσαλονίκη και τη βιομηχανική της περιοχή, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Η μεταφορά του Τμήματος στις Σέρρες οδηγεί σε διάσπαση των ισχυρών δεσμών του προσωπικού και των αποφοίτων με τον κοινωνικό ιστό και την αγορά εργασίας της Θεσσαλονίκης.

Οι παραδοσιακά ισχυροί δεσμοί του Τμήματος Ηλεκτρονικής με την πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς και η υφιστάμενη πολυετής «σύνδεσή του με την Αγορά Εργασίας και την Επιχειρηματικότητα» της Θεσσαλονίκης, θα χαθούν με τη μετεγκατάστασή του σε άλλη πόλη.

Από τα παραπάνω συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι η αναίτια μετεγκατάσταση του Τμήματος Ηλεκτρονικής από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες, αντιτίθεται κραυγαλέα στις φιλοσοφικές αρχές, το πλαίσιο σκέψης, αλλά και στους στρατηγικούς στόχους του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, όπως διατυπώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Επιπλέον, θα προκαλέσει επώδυνη οικονομική αιμορραγία στις οικογένειες τουλάχιστον του 65% των φοιτητών του, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τη μείζονα περιοχή της Θεσσαλονίκης και θα πρέπει τώρα να εγκατασταθούν σε άλλη πόλη. Ακόμη,  θα προβάλλει  ανυπέρβλητα εμπόδια στην άμεση σύνδεσή τους με τον παραγωγικό ιστό, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης και, κατ’ επέκταση,της επαγγελματικής τους απορρόφησης.
Για τους παραπάνω λόγους, εμείς οι φοιτητές,το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, έχοντας την πεποίθηση ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εξακολουθεί να παραμένει πιστή στις αρχές και τους στρατηγικούς στόχους του σχεδίου ΑΘΗΝΑ,

Ομόφωνα αποφασίζουμε

να αιτηθούμε την παραμονή του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΑΤΕΙΘ στη Θεσσαλονίκη, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ελληνική κοινωνία στο ίδιο υψηλό επίπεδο, το οποίο με συνέπεια υπηρετεί τα τελευταία 50χρόνια.