Εύκαμπτος σύνδεσμος κεντρικού άξονα, αριθμός ανταλλακτικού TVF100010logo-landrover-main

Για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας, η Land Rover ανακαλεί έναν αριθμό ανταλλακτικών που προμηθεύεται από τρίτο προμηθευτή. Η παρτίδα που ενδέχεται να έχει πρόβλημα πωλήθηκε και πιθανώς τοποθετήθηκε σε οχήματα κατά την περίοδο μεταξύ Απριλίου 2011 και Φεβρουαρίου 2012. Το ανταλλακτικό ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάσταση για λόγους ασφαλείας.

Τα επηρεαζόμενα μοντέλα ίσως περιλαμβάνουν Discovery 1, Discovery 2, Range Rover και Range Rover Classic της περιόδου 1995 έως 2004.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που ίσως περιλαμβάνονται στην ανάκληση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το εξουσιοδοτημένο συνεργείο που συνεργάζονται. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε τηνιστοσελίδα μας www.landrover.gr
ή καλέστε στο 210 34 99 480.