Από την 3η Σεπτεμβρίου 2012 τέθηκε σε εφαρμογή ο “Πράσινος Δακτύλιος”. Η Peugeot διαθέτει μια πλήρη γκάμα σύγχρονων και οικονομικών κινητήρων βενζίνης και diesel, που εκπέμπουν CO2 λιγότερο από 140γρ/χλμ.
Κυκλοφορήστε, κάθε ημέρα, ελεύθερα στον “Πράσινο Δακτύλιο”.

Ενημερωθείτε ποια αυτοκίνητα Peugeot σας επιτρέπουν την ελεύθερη μετακίνησή σας στον “Πράσινο Δακτύλιο”.

Κάντε κλικ εδώ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

Με βάση την απόφαση 16229  με θέμα : «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας επιβατηγών, φορτηγών και λεωφορείων στο μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας», σας παραθέτουμε μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τον «Πράσινο Δακτύλιο» που τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΚΑ, στον «Πράσινο Δακτύλιο» ισχύει κανονικά χωρίς καμία αλλαγή η εκ περιτροπής είσοδος των Ιδιωτικής Χρήσης οχημάτων στον μικρό δακτύλιο, με το «παλιό» σύστημα «μονών – ζυγών».

Επιπλέον, με το νέο μέτρο επιτρέπεται η κυκλοφορία στο μικρό δακτύλιο χωρίς κανένα περιορισμό των Ι.Χ. αυτοκινήτων και φορτηγών οχημάτων κάτω των 2,2 τόνων, εφόσον αυτά είναι:

α) οχήματα με συμβατικό καύσιμο (βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο ή συμπιεσμένο φυσικό αέριο), αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 5,  Euro 6 ή μεταγενέστερης και με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα λιγότερες από 140 g/Km (γραμμάρια ανά χιλιόμετρο).

β) ηλεκτρικά οχήματα (μηδενικών ρύπων)

γ) υβριδικά οχήματα και οχήματα αερίου καυσίμου εκ κατασκευής (όχι εκ των υστέρων τοποθέτησης), αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 4 και με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα λιγότερες από 140 g/Km (γραμμάρια ανά χιλιόμετρο).

Παράλληλα, απαγορεύεται η κυκλοφορία στο μεγάλο δακτύλιο των λεωφορείων και των φορτηγών άνω των 2,2 τόνων, πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν από την 1 Ιανουαρίου 1990.

Κατά την έναρξη κάθε νέου ημερολογιακού έτους, η παραπάνω χρονολογία (1/01/1990) θα προσαυξάνεται κατά ένα έτος.

Επισημαίνεται ότι για τη μεταβατική περίοδο ενός έτους και συγκεκριμένα από 1/09/2012 έως 31/08/2013 η παραπάνω απαγόρευση εφαρμόζεται για τα ανωτέρω οχήματα με πρώτη άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν από την 1/01/1984. Αυτό σημαίνει ότι τα φορτηγά οχήματα άνω των 2,2 τόνων και λεωφορεία, με πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα από την 1/01/1984 και μετά, μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο μεγάλο δακτύλιο μέχρι και την 31/08/2013.

Στην απαγόρευση αυτή δεν περιλαμβάνονται η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας, η λεωφόρος Κηφισού και η λεωφόρος Αθηνών, με εξαίρεση το τμήμα της από τη διασταύρωσή της με τη λεωφόρο Κηφισού έως την οδό Αχιλλέως.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση θα εκδίδεται ειδικό σήμα χρώματος πράσινου, το οποίο θα επικολλάται σε εμφανές σημείο του οχήματος και θα υποδηλώνει ότι το εν λόγω όχημα επιτρέπεται να κυκλοφορεί ελεύθερα στο μικρό δακτύλιο.