Οι εταιρίες Mitsubishi Corporation (MC), Mitsubishi Motors Corporation (MMC) και Mitsubishi Electric Corporation (Mitsubishi Electric) ολοκλήρωσαν την εξέλιξη και ξεκίνησαν τη λειτουργία του “M-tech Labo,*1” ενός πειραματικού συστήματος έξυπνου δικτύου που χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε Ηλεκτρικά Οχήματα – Electric Vehicles (“EVs”) για τη εξισορρόπηση των απαιτήσεων των εγκαταστάσεων ενός εργοστασίου σε ηλεκτρικό ρεύμα. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Τόκιο παίζει συμβουλευτικό ρόλο στο project.

Το πρόγραμμα αποτελεί τμήμα του KEIHANNA Eco-City Next-Generation Energy και Social Systems Demonstration Project (Προγράμματος Παρουσίασης Ενεργειακών και Κοινωνικών Συστημάτων Επόμενης Γενιάς KEIHANNA Eco-City), μιας των τεσσάρων πρωτοβουλιών έξυπνων δικτύων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου & Βιομηχανίας.

*1 Το σύστημα αποτελείται από μία μονάδα φωτοβολταϊκών 20kW, 5 ηλεκτρικά επαναφορτιζόμενα EV και χρησιμοποιημένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 80kWh από EV.

 

Στόχος του project είναι να καταδείξει τη λεγόμενη “μετατόπιση φορτίου”, με φόρτιση τη νύχτα όταν η ζήτηση είναι χαμηλή, αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές σε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και ‘επιστροφή’ της ισχύος στο δίκτυο τις ώρες αιχμής, όταν στις εγκαταστάσεις και τα γραφεία του εργοστασίου υπάρχει μέγιστη ζήτηση. Η MC, MMC και Mitsubishi Electric προσδοκούν επίσης ότι η χρήση μπαταριών EV και χρησιμοποιημένων επαναφορτιζόμενων μπαταριών αντί ακριβότερων, εξειδικευμένων μπαταριών θα μειώσει το κόστος προάγοντας παράλληλα τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της ανανεώσιμης ενέργειας και των Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Για το τρέχον οικονομικό έτος οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 Μείωση της διακύμανσης του ηλεκτρικού φορτίου στο Κτίριο Διαχείρισης του Εργοστασίου της MMC στη Nagoya χρησιμοποιώντας ηλεκτρισμό από το M-tech Labo με μέγιστη ισχύ 50kW (Στόχος: 33% μείωση στο φορτίο των 180kW).
 Αξιολόγηση του EIS (Electric vehicle Integration System) το οποίο συγκεντρώνει δεδομένα και πληροφορίες της διαθέσιμης χωρητικότητας και τις ώρες αποφόρτισης κάθε EV επιτρέποντας όμως τη χρήση του ηλεκτρικού οχήματος ως μέσου μεταφοράς.

Οι τρεις εταιρίες θα συνεργαστούν στην υλοποίηση του project και στην εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκτηθούν με στόχο να συμβάλλουν σε μία πιο βιώσιμη κοινωνία. Οι πρωταρχικοί ρόλοι κάθε εταιρίας είναι:
MC: Μελέτη του επιχειρηματικού τομέα του ηλεκτρισμού χρησιμοποιώντας επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και χρησιμοποιημένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες EV.
 ΜΜC :Έρευνα των επιπτώσεων της αποφόρτισης και επαναφόρτισης στα EV, αλλά και των απαραίτητων πληροφοριών και δεδομένων από τα EV.
Mitsubishi Electric: Αξιολόγηση ενός συστήματος που μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και τις χρησιμοποιημένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των EV.