Μικρή προκαταβολή, μικρή δόση, δυνατότητα αλλαγής.


Το πιο έξυπνο, το πιο στυλάτο, και ευέλικτο μικρό της πόλης είναι εδώ και σε περιμένει. Έλα σήμερα στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων smart και απόκτησε το με το νέο πρόγραμμα smart4U, με μικρή προκαταβολή, μικρή μηνιαία δόση και 4 διαφορετικές επιλογές στη λήξη του. Επιπλέον με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας στις εκδόσεις έως 71hp/52kw και σε περίπτωση απόσυρσης χωρίς τέλος ταξινόμησης.

Μοντέλο
Βασική τιμή*
Προκαταβολή
Όφελος απόσυρσης
36 δόσεις από
37ή δόση
smart mhd pure
€10.038
€2.008
€762
€89
€5.724

* Σ.Ε.Π.Π.Ε 5,24% (συμπ ΦΠΑ 23%), συνολικό πληρωτέο ποσό €11.136, ονομαστικό επιτόκιο 4,22% .
** Το ποσό της δόσης και η τιμή ονομαστικού επιτοκίου στο παραπάνω αριθμητικό παράδειγμα έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη ακέραια τιμή και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων και της διάρκειας της προσφοράς χωρίς προειδοποίηση.