Ο κος. Μιχάλης Πετρίδης αναλαμβάνει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη μετά από 4 χρόνια πετυχημένης σταδιοδρομίας στη θέση του Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης (Financial Controller) του Ομίλου. Ο κος. Πετρίδης διαθέτει εικοσαετή εμπειρία σε απαιτητικές θέσεις στον τομέα των Οικονομικών Υπηρεσιών τόσο σε Ομίλους Εταιρειών Αυτοκινήτου όσο και στη Βιομηχανία.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη κος. Δημήτριος Ι. Σαρακάκης με αφορμή την τοποθέτηση του κου. Πετρίδη στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή δήλωσε «…ο κος Πετρίδης ήδη έχει συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση της λειτουργίας των Οικονομικών υπηρεσιών μέσα στα 4 χρόνια της συνεργασίας του με τον Όμιλο μας. Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων του θα πρέπει να προχωρήσει στην αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών αλλά και στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Ενέργειες που θα προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρείες που εκπροσωπούμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και θα συνεχίσουν το πετυχημένο έργο του απερχομένου από τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή Νίκου Περιάλη, ο οποίος στα 5,5 χρόνια παρουσίας του στον Όμιλο συνέβαλε σημαντικά στην αναβάθμιση όλου του φάσματος των λειτουργιών. Ο κ. Περιάλης, από τη θέση του Συμβούλου Διοίκησης, πλέον θα εστιαστεί απρόσκοπτα στα σχέδια επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ομίλου μας».

 Αμέσως μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων ο  κος Πετρίδης δήλωσε:

«Το πρωτόγνωρο οικονομικό περιβάλλον, λόγω της κρίσης που διέρχεται η ελληνική οικονομία και των αλλαγών που συντελούνται στα δημοσιονομικά της Ευρώπης, εχει δημιουργήσει στην οικονομική διαχείριση των εταιριών νέες καταστάσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά. Μεσα σ’αυτό το περιβάλλον θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για αποτελεσματικότερη διαχείρηση των νέων δεδομένων. Με βάση την πελατοκεντρική δομή του Ομίλου και τη συνεχή εξέλιξη και εκπαίδευση των εργαζομένων, ο Όμιλος έχει τα εχέγγυα να αντεπεξέλθει στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις των καιρών μας».

Βιογραφικό σημείωμα

 Ο κος Μιχάλης Πετρίδης είναι έγγαμος με 2 παιδιά και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά από το ALBA (MSc in Finance).

 Ο κος Μιχάλης Πετρίδης έχει μακρόχρονη εμπειρία στον Οικονομικό Τομέα καθώς έχει εργαστεί διαδοχικά ως Consolidation Manager στην Intralot, Οικονομικός Διευθυντής στην Toyota Ελλάς, IFRS Implementation Manager στην S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και Tax Specialist στην Mercedes Benz Ελλάς.